– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Fjerde studieår i NTNU Link

av 20. september 2019 i Uncategorized

NTNU Link startet høsten 2018. Det var da 8 studenter som «tok sjansen» og valgte å starte på sitt tredje studieår i dette desentraliserte studieløpet med Langsgående INtegrert Klinisk tjeneste. Denne høsten fortsetter denne gjengen i sitt fjerde studieår. Og det er første gang fjerde studieår gjennomføres i NTNU Link.

Årsoversikt over medisinstudiet ved NTNU.

Fjerde studieår er ved NTNU delt i to ulike semestre: IIC og IID. Hvert semester består av 16 undervisningsuker og avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen. Semester IIC gjennomføres i NTNU Link på høsten med eksamen før jul, mens IID gjennomføres på våren. Første dag i studieåret ble studentene introdusert for fagområdene (i tillegg til at studentene bidro til å introdusere tredjeårsstudentene for sine fagområder).

Samme dag kom også Bibliotek for medisin og helse ved NTNU på besøk og informerte om hvilke tjenester de kan tilby med tanke på hovedoppgaven i femte studieår. Den informasjonen kom nå fordi studentene i løpet av fjerde studieår må skrive protokoll for hovedoppgaven.

Fjerde studieår består av de kliniske fagområdene revmatologi, psykiatri, infeksjonsmedisin, ortopedi og dermatologi/venerologi. En rekke parakliniske fagområder er også involvert, blant annet medisinsk biokjemi, bildediagnostikk, farmakologi og patologi. I NTNU Link er også allmennmedisin involvert i IIC da studentene har klinisk tjeneste på Røstad legesenter som en av læringsaktivitene i semesteret.

Temauker

IIC er delt inn i fire temauker som studentene roterer gjennom totalt fire ganger hver.

  • Temauke A: Psykiatri
  • Temauke B: Revmatologi + Allmennmedisin + Infeksjonsmedisin
  • Temauke C: Hud/venerologi
  • Temauke D: Ortopedi

All klinisk tjeneste gjennomføres på Levanger med unntak av hud/venerologi som gjennomføres på St. Olavs hospital som en studentdrevet hudpoliklinikk, men mer om dette håper vi å få blogget om en annen gang…

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp