– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Blodprøvetaking og pasientnære analyser

av 1. oktober 2019 i Uncategorized

Bioingeniør Randi Jensen arbeider med pasientnære analyser ved Sykehuset Levanger og har nylig kurset fjerdeårs NTNU Link-studenter i ulike prøvetakings- og analysemetoder.

Bilde 1: Demonstrasjon av de ulike pasientnære analysene som er vanligst i bruk.

Kurset omfatter venøs og kapillær prøvetaking og skal bidra til at studentene lærer de korrekte praktiske håndgrepene og utvikler forståelse for konseptene preanalytisk, analytisk og biologisk variasjon. Kursprogrammet er utviklet i Trondheim av undervisningenheten for medisinsk biokjemi, men ble nå også for første gang gjennomført på Sykehuset Levanger. En positiv bivirkning av kurset er at studentene lærer litt om hvordan laboratoriearbeid foregår og hva en bioingeinør gjør og kan.

I kurset tar studentene både kapillære og venøse prøver av hverandre. Det er mye å tenke på første gang man skal ta prøver. Det er relativt enkelt å få fram blod på en kapillærprøve, men likevel mange forholdsregler for å redusere de preanalytiske feilkildene. Noe verre kan det være å få nåla inn i blodåra ved venøs prøvetaking. Kurset gir ikke mengdetrening. Den må studentene få senere i studiet i praksisperioder i allmennmedisin på sjette studieår.

Bilde 2: Studentene tar venøse prøver på hverandre under supervisjon.

Det er mange feilkilder ved prøvetaking og noen av studentene har allerede opplevd at prøver har blitt tatt av pasienter uten at prøvetakeren har fulgt en like streng prosedyre som det som blir gjennomgått på kurset. Dette kan i verste fall ha ført til feil resultat som igjen kan påvirke beslutninger om videre utredning og behandling. På kurset blir blodprøvene analysert både på pasientnære apparater og på laboratoriets stasjonære apparater. For enkelte er det stor variasjon mellom kapillære og venøse prøver, og også variasjon mellom samme venøse prøve målt på to ulike måleapparat.

Bilde 3: Blodprøvene analyseres både på stasjonere og mobile (pasientnære) apparater.

Hele kurset skal avsluttes senere i semesteret når alle studentene har gjennomført prøvetakingen og analyseringen. Da skal resultatene presenteres og gjennomgås og studentene skal demonstrere sin forståelse av konseptene analytisk, prenalytisk og biologisk variasjon.

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp