En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Doktorgrad om Frisklivsentraler

av 11. september 2017 i Disputas med Ingen kommentarer

Ingrid Sørdal Følling, AFE Trondheim, ISM, NTNU disputerte 12.05.2017 med avhandlingen: «Participants in Healthy Life Centre’s presumptions for lifestyle change. Preventing overweight, obesity and type 2 diabetes in the Norwegian Primary Health Care».

Disputas

Ingrid Følling disputerer.

 

Kandidatens veiledere har vært postdoktor Anne Sofie Helvik, professor emeritus Kristian Midthjell, professor Bård Eirik Kulseng og postdoktor Vegar Rangul.

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Erik Hemmingsson, Karolinska Institutet
  • Professor Gudrun Elin Rohde, Universitetet i Agder
  • Professor Johann Agust Sigurdsson, NTNU

Tema for prøveforelesning var «Begrepet Livsstil – til nytte og besvær i møte med pasienter og folk flest?»

 

Hovedmålet med avhandlingen har vært å få økt forståelse omkring deltakere på Frisklivssentraler sine forutsetninger for livsstilsendringer, og undersøke om deltagelse bidrar til redusert overvekt, fedme og forebygger utvikling av diabetes type 2. Et av hovedfunnet i avhandlingen er at mange av deltagerne hadde tunge livserfaringer og «emosjonell bagasje» som gjorde at de satt «fast i gamle livsmønstre. Ingen av deltagerne gikk opp i vekt eller utviklet diabetes ila prosjektperioden på 1 år  – og  HbA1c og livvidde gikk noe ned.

Omtale i media: «Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei» (Napha.no).

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp