En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

av 15. oktober 2019 i Disputas

Kjerstin Elisabeth Tevik ved AFE Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, disputerte 4.oktober med avhandlingen ”Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population-based study”

Tittel på prøveforelesningen (oppgitt emne) var: ”Evidens for alkoholforebygging i primærhelsetjeneste: implikasjoner for behandling og oppfølging av eldre pasienter”.

Kjerstin Tevik, foto: privat

Kandidatens veiledere har vært professor Anne-Sofie Helvik og professor Arnfinn Seim, NTNU, og professor Geir Selbæk og professor Knut Engedal, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Professor Anne G. Vinsnes ledet disputasen og komité bestod av:

  • Professor Frans Boch Waldorff, Syddansk Universitet, første opponent
  • Førsteamanuensis II Torgeir Gilje Lid, Universitetet i Stavanger, andre opponent
  • Postdoktor Melanie Rae Simpson, NTNU
Kjerstin Tevik, Anne Vinsnes, Frans B Waldorf, Torgeir G. Lid, Anne S Helvik. Foto: Privat
Kjerstin Tevik, Torgeir G Lid, Anne S Helvik, Melanie Simpson, Anne Visnes. Foto: Privat

Mediaoppslag i relasjon til prosjektet:

Bruk av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre i Aldring og helse (2018).

Bekymret for at eldre blander alkohol og piller i Dagens Medisin (2017)

Morgendagens eldre: Fra kamferdrops til champagne og vin? i Forebygging.no (2016)

Stikkord: , , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp