Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d stipendiat ved Institutt for samfunnmedisin og tilhører allmennmedisinsk forskningsenhet.

Bakgrunn

  • BSc, Sykepleierhøgskolen HIST, 1994
  • Videreutdanning i intensivsykepleie, 2000
  • MSc, Mastergrad i helsevitenskap NTNU, 2011

Ph.d prosjekt

Forskningsområder

  • Hjertesvikt, underernæring og ernæringsmessig risiko
  • Bruk av alkohol og psykofarmaka blant eldre

Kronikk

Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?», forebygging.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tevik, Kjerstin Elisabeth; Helvik, Anne-Sofie. (2011) Screening av ernæringsmessig risiko i et hospitalisert kronisk hjertesviktsutvalg. 2011.