En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

av 16. desember 2019 i Disputas

Ingrid Baasland, gynekolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie disputerte torsdag 12. desember med avhandlingen:

”CINDERELLA-study
 Cervical Intraepithelial Neoplasia – detecting relevant lesions –
 an evaluation of different links in the Norwegian cervical cancer screening program chain

Ingrid Baasland

Kandidatens veiledere har vært professor Pål Richard Romundstad og førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, begge NTNU, og overlege Bjørn Hagen, St. Olavs Hospital.

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

  • Professor Tone Bjørge, Universitetet i Bergen
  • Docent Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Førsteamanuensis Ingrid Volløyhaug, NTNU 

Tittel på prøveforelesningen (oppgitt emne):

”Screening for livmorhalskreft i de nordiske landene – hva har man lært, og hvilke utfordringer står programmene overfor?”

Ingrids forskning handler om hvorvidt man kan finne markører som kan forhindre overbehandling av celleforandringer på livmorhalsen (dysplasi). Dysplasi skyldes infeksjon med Humant Papilloma Virus (HPV) og både virusinfeksjon og påfølgende celleforandringer er meget vanlig. De fleste infeksjoner og celleforandringer forsvinner av seg selv, spesielt hos unge kvinner, men noen vedvarer og kan lede til livmorhalskreft. Vi vet idag ikke hvilke celleforandringer som forsvinner av seg selv og hvilke som vedvarer og derfor behandlet alle moderate og alvorlige celleforandringer likt ved såkalt konisering hvor den ytterste biten av livmorhalsen fjernes, et inngrep som medfører økt risiko for prematur fødsel. .

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp