Mikropraksis for nettstudenter - et verktøy for økt arbeidsrelevans

Authors

  • Ella Heyerdahl Oslo New University College
  • Evelina Svensson Oslo New University College
  • Steinunn Bachmann Josteinsdottir Oslo New University College
  • Elin Lund Transeth https://orcid.org/0009-0006-4407-7300
  • Ulrike Liisberg

Abstract

Med økt krav til fleksibilitet i studiene og digital omstilling i utdanningssektoren, er det behov for å finne innovative metoder for arbeidsrelevans i fleksible utdanninger.  Det er i den sammenheng viktig at utdanningsinstitusjoner legger til rette for at nettstudenter knytter kontakt med arbeidslivet. I denne artikkelen presenterer vi en modell for kortvarig praksis, utviklet i prosjektet "Arbeidsrelevans i fleksible studier - utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring". I prosjektet gjennomførte nettstudenter ved Oslo Nye Høyskole 3-4 dager praksis i en lokal barnehage eller skolefritidsordning/aktivitetsskole der de bor. Gjennom kortvarig praksis fikk studentene en reell case som ga utgangspunkt for både læringsaktiviteter og vurdering i emnet. De kartla mat og måltider og vurderte dette opp mot faglitteratur, gjennomførte mat- eller måltidsrelaterte aktiviteter med barn, og leverte et studentbidrag i form av en faglig presentasjon og et oppskriftshefte til praksisstedet. Veiledning foregikk digitalt og i regi av høyskolen. Studentene møttes i webinarer, hvorav to var obligatoriske og inkluderte refleksjonsgrupper med andre medstudenter. Evaluering viser at både studentene og ansatte ved praksisstedene var fornøyde med mikropraksis, og studentene opplevde et økt læringsutbytte. Den kortvarige praksisen opplevdes som lite ressurskrevende både for praksisstedene og høyskolen. Mikropraksis kan være et nyttig verktøy for å øke arbeidsrelevans for nettstudenter.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16