Bruk av metoden LEGO® SERIOUS PLAY® i undervisning

Authors

  • Camilla Solbakken Kristiania University College
  • Borghild Brekke Hauglid Kristiania University College
  • Benedicte Røer Blom Kristiania University College

Abstract

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) er en metode som brukes innen ulike sektorer i arbeidslivet for å fremme samhandling, læring og innovasjon (McCusker, 2014). Metoden er også brukt i høyere utdanning for sosial integrasjon; studenters evne til å samarbeide godt i team (Martin-Cruz et.al, 2022), og utvikle kompetanse som kreativitet og problemløsning hos studenter (McCusker, 2014; Dann, 2018). Det er imidlertid lite forskning, eller praktiske eksempler på bruk av LSP i undervisningen i en norsk kontekst. I denne artikkelen presenterer vi en case der LSP ble brukt i undervisningen ved Høyskolen Kristiania. I caset viser vi hvordan LSP ble brukt 1) for å fremme sosial integrasjon, og etablere gode team og 2) hvordan LSP ble brukt i et faglig arbeid med begrepslæring. Videre skal vi presentere resultatene fra et evalueringsskjema som ble sendt ut til studentene i etterkant av økten. Vi avslutter med å diskutere noen praktiske implikasjoner for bruk av metoden LSP for å fremme faglig og sosial integrasjon blant studenter. Slik håper vi å inspirere kolleger i UH-sektoren til å utvide verktøykassa med flere innovative og studentaktive metoder.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16