Mulighet for læring mellom arbeidsliv og utdanning for sosionomstudenter

Authors

  • Janne Kristin Tangen VID vitenskapelige høgskole
  • Inger Oterholm VID vitenskapelige høgskole

Abstract

Tema for denne artikkelen er hvilke muligheter for læring som ligger i veksling mellom utdanning og arbeid for sosionomstudenter. Studien bygger på en survey som ble gjennomført blant førsteårsstudenter i to studentkull og intervjuer med fire studenter i et senere førsteårskull. Funnene ses i lys av koherensbegrepet og ulike læringsmekanismer. Studentenes veksling mellom jobb og studier bidrar til kobling mellom teoretisk og praktisk kunnskap og til å skape meningsfulle sammenhenger mellom disse læringskontekstene.

Nøkkelord: Studier, utdanning, arbeid, læring, koherens, grensekryssing

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16