Redaktør

Ole Kristen Solbjørg, NTNU - ole.solbjorg@ntnu.no 

Programrådet for Læringsfestivalen har blitt benyttet som lesere av bidrag før publisering.