Kan kun fysisk undervisning til førsteårsstudenter være et kinderegg med bedre karakterer, økt oppmøte og bedre trivsel og psykisk studenthelse som resultat?

Authors

  • Øystein Klakegg Høgskolen i Molde

Abstract

Studenter sliter med opplevelse av ensomhet og 1/3 av studentene oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse, særlig depressive episoder. Førsteårsstudentene sliter mest. Digital undervisning har økt markant fra før coronatiden. Det samme har opplevelsen av ensomhet og psykiske lidelser blant studenter.

I ett førstesemesteremne i bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi ved høgskolen i Molde ble undervisningen kun gitt fysisk. Dette hovedsakelig for å få flere studenter til campus og klasserom.

Det ble det sett på om oppmøtegrad i forelesningene og også resultater fra videregående skole hadde innvirkning på karakterer gitt til eksamen  i emnet. Det ble også sett på hvordan alder på studentene påvirket karakterer og også hvordan overgangen fra videregående skole til høgskole ble opplevd i forhold til alder.

Resultatene viste at større oppmøtegrad gav signifikant bedre karakterer og at bedre karakterer fra videregående skole også var positivt korrelert med bedre karakterer i dette emnet. Videre så en at overgangen til høgskole for de studentene som kom rett fra videregående skole opplevdes større enn for eldre studenter. Studentene var fornøyde med emnet. Forelesninger ble ikke lagt ut digitalt – og studentene gav ikke utrykk for at de savnet dette.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16