About the Journal

Læring om læring er en åpen journal for deling av refleksjoner rundt læring - gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal og kombinasjoner av disse.

Målet er at terskelen skal være lav og engasjementet høyt. 

Denne journalen har ikke som mål å bli listet på nivå 1 eller 2, men å være et sted for å dele erfaringer og refleksjoner, og å hente inspirasjon.

Hittil har vi fokusert på å gjøre tilgjengelig proceedings fra Læringsfestivalen gjennom dette tidsskriftet, men vi ønsker etter hvert å publisere artikler utenfor dette formatet også.

Læringsfestivalen er en årlig, nasjonal konferanse for høyere utdanning i Norge.