About the Journal

Læring om læring er en åpen journal for deling av refleksjoner rundt læring – gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal og kombinasjoner av disse.

Målet er at terskelen skal være lav og engasjementet høyt. 

Denne journalen har ikke som mål å bli listet på nivå 1 eller 2, men å være et sted for å dele erfaringer og refleksjoner, og å hente inspirasjon.

Journalen har ISSN 2535-4108

Open access statement

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to
the user or his/her institution.

The journal is published under the CC BY-NC-ND Lisence. This license enables reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. CC BY-NC-ND includes the following elements:

 BY: credit must be given to the creator.
 NC: Only noncommercial uses of the work are permitted.
 ND: No derivatives or adaptations of the work are permitted.

Authors contributing to the journal retain the copyright of their article