About the Journal

Læring om læring er en åpen journal for deling av refleksjoner rundt læring – gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal og kombinasjoner av disse.

Målet er at terskelen skal være lav og engasjementet høyt. 

Denne journalen har ikke som mål å bli listet på nivå 1 eller 2, men å være et sted for å dele erfaringer og refleksjoner, og å hente inspirasjon.

Journalen har ISSN 2535-4108