Lyttelæring gjennom lyttesirkel

Authors

  • Ingrid Cathrin Nordli UiT Norges arktiske universitet

Abstract

I dette arbeidet presenteres et øvingsopplegg hvor lyttesirkel er brukt som samtale- og læringsverktøy i den hensikt at uerfarne lyttere skal oppleve økning i lytteforståelse og utvikling av lytteferdigheter. Datainnsamlingen ble utført ved to ulike spørreskjemaer. Et skjema ble brukt etter hver av to gjennomførte lyttesirkler, et annet skjema ble knyttet til en oppfølgingssamtale en tid etter avsluttet øvingsopplegg. Resultatet fra øvingsopplegget viser økning i studentenes lyttebevissthet og lyttekunnskap, lytteferdigheter og forståelse for lytterollen. Studentenes motivasjon til å videreutvikle egne lytteferdigheter framkommer også tydelig. Resultatet fra oppfølgingssamtalen viser økt innsikt hos studentene når det gjelder hvor viktig lytting er, at lytting kan være krevende og utfordrende, og at lyttesirkel kan brukes hvor som helst og har stor nytteverdi som samtale- og læringsverktøy.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16