ThiGro®- Et digitalt refleksjonsspill for en god studieoppstart?

Authors

  • Sonja Susnic OsloMet

Abstract

I denne artikkelen redegjør jeg for hvordan nye studenter i høyere utdanning opplevde å spille det digitale refleksjonsspillet ThiGro® - «Ny student» i onboardingsprosessen til høyere utdanning.

Jeg ønsket å finne ut av hvordan spillet bidro til økt refleksjon, problemløsning og karrierelæring hos studentene knyttet til temaene: økonomi, studieformer, nettverksbygging og fritid. I tillegg undersøkte jeg hvordan studentene opplevde at spillet bidro som et verktøy for å fremme inkludering, kommunikasjon og samhandling mellom studentene.

Metodegrunnlaget bygger på studentenes svar av et anonymt nettskjema med kvalitative og kvantitative spørsmål og en pedagogisk observasjon jeg gjennomførte av en studentgruppe som spilt spillet. I min analyse drøfter jeg sammenstillingen av resultatene fra disse to metodene opp mot min problemstilling og forskningsspørsmål i lys av tidligere forskning og teorier på fagfeltet. I drøftingen belyser jeg i tillegg hvordan undervisere i høyere utdanning kan nyttiggjøre seg resultatene og funnene når de skal planlegge sitt læringsdesignet for nye studenter i onboardingsprosessen til høyere utdanning.

I artikkelen redegjør jeg i tillegg for utviklingen av spillportalen ThiGro® og hva hensikten med å spille spillet er.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2024-05-16