God nanoetikk – god nanoteknologiutvikling

  • Rune Nydal Program for anvendt etikk, Filosofisk institutt, NTNU
  • Roger Strand Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
Keywords: nanoetikk, nanoteknologi, samfunnsansvar, STS, teknologiutvikling

Abstract

Trenger vi en nanoetikk? Spørsmålet undersøkes ofte gjennom analyser av hva som er spesifikt nytt med nanoteknologi som skulle rettferdiggjøre etableringen av et eget nanoetikkfelt. Artikkelen knytter ikke det nye til teknologiens produkter som sådan, men til det at nanoteknologien oppstår som et nytt og ekspansivt satsningsfelt i en tid med enighet om at etikkrefleksjonen må komme inn på et tidlig tidspunkt. Nanoetikken synliggjør generelle utfordringer for den profesjonaliserte anvendte etikk ettersom nanoetikken etterspørres forut for at feltet kan sies å være etablert. Nanoetikken fordrer en positiv etikk, mens den profesjonaliserte etikk har vært innstilt på en negativ etikk. Utfordringene nanoetikken reiser, er analysert som et problem som har både intellektuell og institusjonell karakter.

Published
2008-11-01
How to Cite
Nydal, R., & Strand, R. (2008). God nanoetikk – god nanoteknologiutvikling. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 2(2), 33-51. https://doi.org/10.5324/eip.v2i2.1694
Section
Artikler - Articles