Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning

  • Frøydis Gillund GenØk – Senter for biosikkerhet Universitetet i Tromsø
  • Anne Ingeborg Myhr GenØk – Senter for biosikkerhet Universitetet i Tromsø
Keywords: vitenskapelig usikkerhet, DNA-vaksine, føre-var-prinsippet, risikovurdering, usikkerhetsanalyse, tverrfaglighet

Abstract

En stor del av dagens forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av ny teknologi. Teknologiutvikling anses gjerne som et gode, fordi den bidrar til økt eller ny bruk av naturlige ressurser til beste for menneskers generelle levekår og helse, samt miljøet og samfunnet som helhet. Bruk av ny teknologi innebærer imidlertid også risiko for uønskede effekter. Risikovurderinger er ofte preget av vitenskapelig usikkerhet, spesielt med hensyn til effekter som oppstår over tid. Denne usikkerheten reiser nye etiske dilemmaer og gjør det nødvendig med en kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke etiske utfordringer vitenskapelig usikkerhet har for forskning og forvaltning, og vi vil se nærmere på bruk av DNA-vaksiner i oppdrettsnæring. Vi argumenterer for at det er viktig å anerkjenne kvalitative former for vitenskapelig usikkerhet, som går utover det som uttrykkes i statistiske termer. Walker & Harremoeës (W&H) usikkerhetsanalyse presenteres som en metode for å identifisere og systematisere vitenskapelig usikkerhet av kvalitativ karakter. En slik analyse kan øke forskeres evne til å reflektere over og kommunisere usikkerhet knyttet til eget arbeid. Vi argumenterer videre for at kommunikasjon av vitenskapelig usikkerhet bør være en del av forskerens etiske ansvar, blant annet for å stimulere føre-var-basert forskning og forvaltning. En helhetsvurdering av nytte, risikomomenter og usikkerhet kan best oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det vil bidra til at de implisitte verdiene som er assosiert til bruk av ny teknologi blir bedre belyst.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2007-11-01
How to Cite
Gillund, F., & Myhr, A. I. (2007). Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 1(1), 97-120. https://doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685
Section
Artikler - Articles