Nanoetikk og annen positiv etikk

  • Rune Nydal Department of Philosophy, NTNU Trondheim
  • Bjørn Myskja Department of Philosophy, NTNU Trondheim
  • Berge Solberg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

Abstract

Dette nummeret av Etikk i praksis fokuserer på et av de største, om ikke det største, satsningsområdet vi har sett innenfor forskningsverdenen. Det handler om nanoteknologi, et felt som forventes å få betydelige positive samfunnsmessige konsekvenser i form av industriutvikling og forbedrede produkter for befolkningen. Nanoteknologien er et omfattende og uoversiktlig fagfelt, der det viktigste felles kjennetegnet er at en opererer med strukturer som er 100 nanometer eller mindre. Materialer i denne størrelsesorden har endrete egenskaper som innebærer en rekke nye anvendelsesmuligheter innen medisin, elektronikk, fysikk og energiproduksjon. Artiklene i temadelen omhandler utfordringer og muligheter for utvikling av en etikk-komponent innenfor dette satsningsområdet. Når vi ser på hvor tidlig vi er i utvikling av nanoetikk som fagfelt, kan man spørre om det er for tidlig å ha et temanummer i et nordisk tidsskrift. Tross alt trenger en tid for å kunne si noe forskningsmessig interessant om et fagområde. Samtidig er det første internasjonale tidsskriftet for nanoetikk over ett år gammelt, og de nordiske land er generelt langt framme i teknologiutvikling, så det skulle være god grunn til å presentere feltet. I tillegg er de senere års studier av teknologiutvikling som en etisk og samfunnsmessig størrelse i økende grad opptatt av å være i forkant av utviklingen, og da er det rimelig å formidle tidlige resultat av denne oppstrømsforskningen.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-11-01
How to Cite
Nydal, R., Myskja, B., & Solberg, B. (2008). Nanoetikk og annen positiv etikk. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 2(2), 3-9. https://doi.org/10.5324/eip.v2i2.1692
Section
Leder - Introduction