Kriser og etikk

  • Rune Nydal Department of Philosophy, NTNU Trondheim
  • Bjørn Myskja Department of Philosophy, NTNU Trondheim
  • Berge Solberg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

Abstract

Moderne samfunn synes mer sårbare enn vi synes å like og ta inn over oss. Flere tenkere som Ulrich Beck og Anthony Giddens har påpekt sammenhengen mellom teknologi, kompleksitet og risiko som et særtrekk ved det moderne samfunnet. De teknologier som bidrar til vår velstand og trygghet, er samtidig opphav til nye former for risiko. Vi utsettes dermed for risikoformer som er skapt av en utvikling vi alle har medansvar for, og som ingen enkeltpersoner eller grupper alene kan bære ansvaret for. Det førmoderne livet var farefullt, og samfunnet ble utsatt for alvorlige kriser, men det var en type krise man i mindre grad kunne kalle menneskeskapt og som vi derfor ikke behøvde å laste oss selv og andre for. Noen av de mest alvorlige av vår tids kriser, derimot, er knyttet til våre egne, kollektive handlinger, og det stiller oss overfor spesifikt moderne etiske og politiske utfordringer.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-11-01
How to Cite
Nydal, R., Myskja, B., & Solberg, B. (2009). Kriser og etikk. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 3(2), 3-8. https://doi.org/10.5324/eip.v3i2.1724
Section
Leder - Introduction