Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  • Bjørn Myskja Filosofisk institutt, NTNU
  • Rune Nydal Filosofisk institutt, NTNU
  • Berge Solberg Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

Abstract

Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.

Published
2009-05-01
How to Cite
Myskja, B., Nydal, R., & Solberg, B. (2009). Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 3(1), 3-8. https://doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706
Section
Leder - Introduction