GLØS EKSTRANUMMER 21.03.95

STORTINGSDEBATTEN OM NTNUBildet er fra demonstrasjonen på Dragvoll tirsdag 21.03.95


Introduksjon-HISTORISK DEBATT OG AVGJØRELSE


Hovedinnlegg fra KUF-komiteens medlemmer (med replikkveksling):


Fra debatten:


Vedtaket:


Kommentarer:


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no