NTNU vedtatt med 42 mot 32 stemmer

Odelstinget vedtok tirsdag kveld med 42 mot 32 stemmer å etablere et Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim. Flertallet bestod av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstre parti.

Høyre, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og de uavhengige gikk inn for fristilling av NTNU.

Et forslag fra Høyre og Sp om at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skulle tas ut av loven, slik at organiseringen kunne bli utredet grundigere, ble ikke vedtatt, men fikk støtte av Frp, V, RV og de uavhengige.

Det historiske vedtaket ble fattet ved 23.30-tiden tirsdag kveld (21.3) etter en lang og tildels opphetet debatt. Den nye konstruksjonen NTNU spilte hovedrollen i u.lovs-debatten. Da loven ble tatt opp til avstemning forelå det tilsammen 38 ulike forslag som Odelstinget skulle ta stilling.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no