HISTORISK DEBATT OG AVGJØRELSE

Lov om universiteter og høgskoler (Innst. O. nr 40, jf. Ot.prp. nr 85 for 1993-94) ble behandlet i Odelstinget 21.mars. Debatten startet ca. klokka 14.40 og varte i første omgang til 15.00. Deretter fortsatte forhandlingene i kveldmøte som startet klokka 18.00. Debatten ble avsluttet klokka 23.08 og innstillingen deretter tatt opp til votering.

Gløs bringer her sentrale utdrag fra debatten som angår NTNU-striden. Vi bringer også det endelige vedtaket, supplert med noen kommentarer fra nøkkelpersoner. Referatene fra debatten er basert på direkte lydopptak formidlet via Internet (http://sauce.mmlab.uninett.no:80/Stortinget/).

Les også om den nye u.loven i neste ordinære utgave av Gløs som kommer tirsdag 28.mars.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no