Replikkordskifte etter Siri Frost Sterri.

Øystein Djupedal:
- .... Ifølge et utklipp fra Adresseavisen sier Sterri: "Etter mitt skjønn er det uaktuelt å reversere vedtak om NTNU skal være endel av NTNU. Jeg håper de som har talt varmest for løsrivelse ser at det vil sette NTNU mange år tilbake. Skulle behandlingen av loven få som resultat at NTNU blir løsrevet må Realfagsbygget revurderes, sier Frost Sterri. Det vil være uheldig med løsrivelse av NTNU fra NTNU".

- Frost Sterri har her et nokså annet syn enn partiet Høyre. Frost Sterri har så langt jeg klarer å registrere helt fram til nyttår i år ment at NTNU skal være en samlet enhet. Det er et syn jeg har rost Frost Sterri for, men jeg har skjønt at det har vært vanskelig å stå for dette synet i Høyre. Frost Sterri har åpenbart tapt den interne kampen i Høyre med sine mostandere som herved lytter til NHO istendenfor å lytte til hva som er fornuftig universitetspolitkk. Mitt spørsmål til Frost Sterri: Er det da slik å forstå at det vedtaket Odelstinget i kveld kommer til å gjøre, i realiteten er det vedtaket som Frost Sterri ville ha gått inn for, hvis hun hadde fått stemt fritt?

- I flertallsforslaget ligger det en profilering som sikrer både humaniora, samfunnsvitenskap, og som sikrer teknologien en avbalansert plass. Det har vært interessant å fått Frost Sterris vurdering av dette, men ikke det synet hun har ytret etter at Høyre har satt fruen på plass.

Frost Sterri:

- ...Jeg regner med at det kunne være nyttig for representanten Djuepdal å få rede på hvordan de siste dager egentlig har fortonet seg for oss som var støtt ut i kulden og ikke ante hva som foregikk i de lukkede rom. Djupedal har jo hatt det særdeles travelt ved å springe fra det ene forliket til det neste. Og det i seg selv er jo en underlig operasjon. Jeg skjønner at herr Djupedal legger opp til en avdeling for intime betroelser, de kommer nok neppe fra denne talerstol, men i den grad jeg er i stand til å overbevise her Djupedal også fra talerstolen, slik jeg klarte å overbevise min egen gruppe om hvilket standpunkt de burde lande på, så får vi jo prøve en runde på det.

- Det er nemlig slik, og det uttalte jeg også til avisen etterhvert som jeg var i ferd med å trekke konklusjoner, at det er riktig at jeg hadde som utgangspunkt for behandlingen av denne saken å videreføre de tradisjoner som har preget miljøet i Trondheim nå gjennom 28 år. Men jeg har valgt å holde en veldig åpen linje og lytte til alle som følte at de hadde noe å si. Og jeg må innrømme at underveis og særlig da mot slutten, syntes jeg at argumentene ble stadig sterkere og mere vel begrunnet fra NTNUs side. Høgskolen har vært gjennom betydelige endringer gjennom lovendringen i 1989 og det er altså bakgrunnen for min konklusjon, og de anbefalinger jeg ga Høyres gruppe.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no