Personer tilknyttet senteret

Personer tilknyttet senteret


NTNU Insitutt for nevromedisin og St. Olavs hospital

NTNU Insitutt for nevromedisin og St. Olavs hospital

 • Erling Andreas Tronvik, professor / overlege
 • Trine Aakvik Strand, daglig leder 
 • Lars Jacob Stovner, professor emeritus
 • Tore Wergeland Meisingset,  førsteamanuensis  / overlege
 • Guglielmo Genovese, Førsteamanuansis
 • Gøril Bruvik Gravdahl, forskningssykepleier
 • Lise Rystad Øie, postdoktor / overlege 
 • Joan Crespi, postdoktor
 • Kristin Vestnes, lege / forsker
 • Knut Hagen, professor / medisinskfaglig rådgiver
 • Sasha Gulati, overlege / professor 
 • Torill Skandsen, professor / overlege 
 • Martin Syvertsen Mykland, lege / ph.d.-stipendiat
 • Andreas Husøy, lege i spesialisering / ph.d.-stipendiat
 • Anker Stubberud, lege / ph.d.-stipendiat
 • Samita Giri, ph.d.-stipendiat
 • Fahim Faisal, ph.d.-kandidat
 • Irina Aschehoug, avdelingsingeniør
 • Nina Bäcklund, forskningssykepleier
 • Marit Fjærli, forskningssykepleier 
 • Aveneesh Jain, vitenskapelig assistent 
 • Eiliv Brenner, lege 
 • Morten Engstrøm, førsteamanuensis / overlege
 • Martin Uglem, førsteamanuensis / overlege
 • Mari Stjern, avdelingsingeniør
 • Petter Moe Omland, førsteamanuensis / overlege
 • Sozabura Hara, nevrokirurg
 • Jon Gunnar Skogås, daglig leder for Fremtidens operasjonsrom
 • Amalie Poole, forsker 
 • Tjasa Kumelj, databaseansvarlig 
 • Jan Sigurd Blackstad, spesialrådgiver
 • Stine Schei, forskningskoordinator / forskningssykepleier  
 • Karoline Juul Nordvik, administrativ sekretær
 • Kristina Jones, kommunikasjonsmedarbeider
 • Hanne Snerting, økonomirådgiver 

NTNU Institutt for psykologi

NTNU Institutt for psykologi

 • Alexander Olsen, førsteamanuensis / psykologspesialist
 • Sarah Habli, ph.d.-stipendiat
 • Gøril Storvig, ph.d.-stipendiat
 • Edona Zilkiqi, ph.d.-stipendiat
 • Hanne Smevik, overingeniør 
 • Johanne Rauwenhoff, postdoktor

NTNU Institutt for datateknologi og informatikk

NTNU Institutt for datateknologi og informatikk

 • Heri Ramampiaro, professor 
 • Helge Langseth, professor 
 • Antonios Danelaki, forsker

Namsos sykehus

Namsos sykehus

 • Kristina Devik, nevrolog, overlege

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege / leder
 • Iben Larsen, overlege 
 • Mariana Eksteen, lege
 • Tone Bratteng, studiesykepleier

 

Haukeland Universitetssykehus og UiB

Haukeland Universitetssykehus og UiB

 • Marte-Helene Bjørk, overlege/ professor 
 • Andrej Netland Khanevski, overlege / ph.d.-stipendiat
 • Mari Nordtveit, sykepleier
 • Marianne Blomdal Karlsen, sykepleier

Oslo Universitetssykehus

Oslo Universitetssykehus

 • John-Anker Zwart, forskningssjef
 • Bendik Winsvold, overlege / seniorforsker
 • Anne Hege Aamodt, overlege / seniorforsker
 • Elisabeth Gjefsen, nevrolog 
 • Tone Hakvåg Rønning, sykepleier
 • Helene Engstrand, legespesialist / forsker
 • Maria Argren, legespesialist
 • Burcu Bezgal, spesialist i nevrologi
 • My Vuong Hermansen, Lege i spesialisering
 • Helle Skalleberg, hodepinesykepleier
 • Tone Rønning, forskningssykepleier 

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus

 • Oda Lunder, Lege i spesialisering
 • Christofer Lundqvist, professor 
 • Espen Saxhaug Kristoffersen, overlege
 • Kjersti Vetvik, overlege 
 • Kjersti Aaseth, nevrolog
 • Linda Hagen Aasbakken, sykepleier 
 • Eva Lillian Kolstad, sykepleier

Hodepine Norge

Hodepine Norge

 • Laila Mathisen, generalsekretær

Nansen Neuroscience Network

Nansen Neuroscience Network

 • Bjarte Reve, daglig leder

Internasjonale gjesteprofessorer

Internasjonale gjesteprofessorer

 • Manjit Matharu, professor, University College London
 • Arne May, professor, University of Hamburg
 • David Dodick, professor, Mayo Clinic Arizona
 • Mathias Linde, Salgrenska University Hospital