Forskning bilde

Feltarbeid i skog.

Forskning

Forskning

Nasjonallaboratoriene for datering driver forskning innen både metodeutvikling og anvendelse av karbon-14-datering, dendrokronologi og dendroklimatologi.

Metodeutvikling har til formål å forbedre presisjon og nøyaktighet i våre måleinstrumenter og prepareringsmetoder og å utvikle nye metoder og teste nye materialer som kan dateres. Muligheten til å datere på nye materialtyper fremmer etablerte forskningsfelt, men kan også muliggjøre bruken av isotoper på områder de ikke vanligvis er inkludert.

Våre forskningsprosjekter innen karbon-14 demonstrerer laboratoriets kapasitet og presisjon og er ofte prosjekter som krever et stort antall prøver.


Historie

Historie

Til side om historie.

Instrumenter

Instrumenter

Til side om instrumenter.