Numismatisk samling – 46 500 objekter

Numismatisk samling – 46 500 objekter

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Den numismatiske samlingen omfatter mynter, medaljer og sedler med ikke-arkeologisk opprinnelse, samt mynter fra arkeologiske funn. Samlingen har sitt utgangspunkt i Conrad Nicolai Schwachs (1793 – 1860) myntsamling, som han solgte til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap en gang mellom 1832 og 1840. Siden da har samlingen blitt utvidet gjennom kjøp, gaver og arkeologiske funn. Myntsamlingens omfatter blant annet mynter fra arkeologiske utgravninger i Trondheim by og flere kirker, samt Arne E. Holms samling av antikke og bysantinske mynter. Samlingen gir unike perspektiver på økonomiske, politiske, sosiale og religiøse forhold, særlig fra jernalder til tidlig etter-reformatorisk tid. Samlingen har i dag tilvekst av mynter fra arkeologiske utgravninger, metalldetektorfunn og pliktavleveringer av mynteksemplarer fra Norges Bank.  

Kurator: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag