Mannen i bronnen

  •  

    Foto av skjelettet som ble funnet i brønnen i Sverresbord, liggende på svart tøy.

Mannen i brønnen

Mannen i brønnen

I 1938 ble det funnet et skjelett i en brønn i borgruinen på Sverresborg. Var dette mannen det skrives om i Sverres saga fra 11- og 1200-tallet? Nå har du en unik mulighet til å se skjelettet med egne øyne!

I Sverres saga står det: 

Baglerne tok alt gods som var i borgen, og siden brente de alle husene som var der. De tok en død mann og kasta ham på hodet ned i brønnen, bar stein dit og la over til det var fullt. 

Planen var å grave ut skjelettet på slutten av 30-tallet, men krigen satte en stopper for dette. Først 80 år seinere – i 2014 og 2016 – søkte arkeologene igjen etter svar.

Arkeologiske undersøkelser, skjelettstudier og DNA-analyser gir oss i dag mulighet til å lære mye om mannen i brønnen. Vi kan få opplysninger om både utseende, alder og helsetilstand. Ved hjelp av metoder fra flere vitenskaper, kan vi på denne måten tegne et bilde av livet – og den uheldige skjebnen – til dette mennesket. Gjennom han får vi også et unikt vindu inn i en av de mest dramatiske epokene i norsk historie. 

Undersøkelsene bringer oss også nærmere et svar på spørsmålet: Er dette mannen fra Sverres saga? I så fall er funnet helt enestående, både i norsk og europeisk sammenheng.
 

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Åge Hojem

Mannen i brønnen

Åpningstider og billetter

Åpningstider og billetter

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00

Museumsbutikken er i tillegg åpen mandager 10.00 - 16.00

Åpningstider på offentlige fridager

Planlegg og kjøp billett

Gunnerus sidebar

Her finner du utstillingen:

alt=”"

Utstillingen står i Gunnerushuset på Kalvskinnet, Vitenskapsmuseet.

Skoleopplegg:

Ja, for barnehage, grunnskole og videregående skole.