Futurum_bilde

Illustrasjon: Norconsult/Baezeni

Futurum

En utstilling om framtida

Futurum


FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer. Den viser også forskningens forslag til løsninger.

KOM og PRØV – OPPLEV – SMAK – LUKT – BIDRA – SPØR – DISKUTER – TEST – UTFORSK

FUTURUM er skapt i regi av NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med satsingsområdet NTNU Bærekraft som initiativtager og i faglig koordinerende rolle. FUTURUM har faglige bidrag fra fagmiljø ved alle NTNUs fakulteter og satsingsområdene NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse.

Om modulene

Futurum - bilder