Illustrasjon: Norconsult/Baezeni

FUTURUM - En utstilling om framtida

Deler av utstillingen som var i juni vil vises hos oss fra medio september

 

Hvor:    Krigsseilertomta ved Royal Garden
Når:      Søndag 16/6 kl 10-18, Mandag 17/6 kl 10-18, Tirsdag 18/6 kl 10-18 og Onsdag 19/6 kl 10-14

Gratis og åpen for alle.
Skoleprogram administrert av Vitensenteret


Søndag 16/6 kl 14.00- 14.25 Offisiell åpning av FUTURUM – en utstilling om framtida
Sted: Scenen på Krigsseilerplassen

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer. Den viser også forskningens forslag til løsninger.

FUTURUM er skapt i regi av NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med satsingsområdet NTNU Bærekraft som initiativtager og i faglig koordinerende rolle. FUTURUM har faglige bidrag fra over 20 fagmiljø ved alle NTNUs fakulteter og satsingsområdene NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse.

Utstillingen har 4 hovedtema:

KOM og PRØV – OPPLEV – SMAK – LUKT – BIDRA – SPØR – DISKUTER – TEST – UTFORSK

 

Bidragsytere

Utstillingen FUTURUM er skapt og produsert av:

   
       
NTNUs fagmiljø   Offshore Simulator Centre Ålesund TAG Arkitekter

I tillegg takker vi eksterne partnere og aktører innen næringsliv og offentlig sektor for bidrag og godt samarbeid.

NTNUs vitenskapsfestival: The Big Challenge

Teaterforestilling: ANNO 2050 - dystopi og håp?

Se modulene etter tema

 

Arenakart

Arenakart. Illustrasjon: Kristin Tiller, NTNU Vitenskapsmuseet