Futurum_bilde

Illustrasjon av Trondheim under vann, lagd av Norconsult/Baezeni

Futurum

En utstilling om framtida

Futurum

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere moduler som omfatter 4 hovedtema;

  • Klimaendringer og energisystem
  • Framtidas by
  • Bærekraftig livsstil
  • Framtidas mat

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050. Her kan man reise inn i framtida, se i virtuell virkelighet hvordan havet stiger og hvordan flom og ekstrem nedbør rammer Trondheim sentrum. Her kan du finne ut hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr.
Futurum er en interaktiv utstilling med fokus på opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av framtidas største utfordringer. Utstillingen vil gi svar på hva som skjer og hvorfor, men også hva hver enkelt av oss kan bidra med.

Om modulene

Futurum - bilder

Foto fra utstillingen.

Foto fra utstillingen.