Planter, lav og sopp

Planter, lav og sopp

Herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet (forkortet herbarium TRH) har en plantesamling som dokumenterer floraen av karplanter, moser, lav og sopp, med særlig vekt på Midt-Norge. Innsamlingene er for det meste gjort av fagpersoner, men mange "hobbybotanikere" har også bidratt.

Det er mange grunner til å samle inn materiale av planter (karplanter og moser), lav og sopp:
• sikker bestemmelse av materiale til art (eller et takson på et annet nivå)
• sikring av "typemateriale" av arter som er nye for vitenskapen
• dokumentasjon av artenes morfologiske (bygningsmessige) variasjon
• plantegeografisk dokumentasjon, dvs. dokumentasjon av funn og utbredelse av planter, spesielt av sjeldne arter eller arter som øker i omfang
• sikring av vevsprøver og DNA-ekstrakter for bruk i molekylære analyser

Enkelte organismer så sjeldne at man dokumenterer funnet ved å fotografere det.

Det er viktig at materialet som samles blir behandlet på en forsvarlig måte slik at det får tilstrekkelig kvalitet for ulike formål. Den vedlagte veiledningen er ment som hjelp til samlere av botanisk materiale.

Veiledning for innsamling av planter, lav og sopp som pdf.

Bilde botanikksamlinger

 Vasskjuke Climacocystis borealis. Foto: Tommy Prestø, NTNU Vitenskapsmuseet.