Dyr (zoologisk materiale)

Dyr (zoologisk materiale)

NTNU Vitenskapsmuseet får jevnlig telefonoppringninger eller besøk av folk som har funnet dyr, planter eller gjenstander de undres på. Er dette en sjelden art? Har dere bruk for denne i samlinga deres? Gjør den noen skade? Hva skal jeg gjøre for å bli kvitt den?

NTNU Vitenskapsmuseet får jevnlig telefonoppringninger eller besøk av folk som har funnet dyr, planter eller gjenstander de undres på. Er dette en sjelden art? Har dere bruk for denne i samlinga deres? Gjør den noen skade? Hva skal jeg gjøre for å bli kvitt den?

Mye av den kunnskapen Vitenskapsmuseet sitter inne med når det gjelder utbredelsen av arter, kommer fra kontakten med amatører og "nysgjerrigperer". Og en viktig del av samlingene består av innkomne dyr fra publikum. Vi verdsetter denne kontakten høyt. Det er imidlertid viktig for kvaliteten av det innsamlete materialet at det blir samlet, behandlet og sendt på en forsvarlig måte. Den vedlagte veiledningen er ment som en hjelp til samlere av zoologisk materiale.

De zoologiske samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet består av vertebrater (virveldyr) og invertebrater (virvelløse dyr) fra land, ferskvann og saltvannsmiljø, spesielt i Midt-Norge, men også fra andre områder av Norge og resten av verden.

Hensikten med samlingene er:

  • sikker artsbestemmelse av et materiale
  • sikring av "typemateriale" av arter som er nye for vitenskapen
  • dokumentasjon av artenes morfologiske variasjon
  • dokumentasjon av funn og utbredelse av dyr, ikke minst av sjeldne arter
  • sikring av vevsprøver og DNA-ekstrakter for bruk i molekylære analyser
  • sikring av "miljøprøver", det vil si av hår, fjær, skjell eller vevsprøver som kan gi et bilde av miljøtilstanden (forurensning m.m.) på stedet da dyret levde.

Veiledning for innsamling av dyr (zoologisk materiale) som pdf.

Bilde zoologisk

 Torkild Bakken i magasinet. Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet.