Programrådet for Læringsfestivalen

Programrådet for Læringsfestivalen

Leder: Hilde Grimstad
Professor, Leder PLUS, NTNU

Iris Borch
Førsteamanuensis og Leder for HelPed1, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, UiT

Christian Moen Fjære
Prosjektleder IT, NTNU

Nina Ødegaard
Stipendiat, universitetslektor, læringsdesigner, Oslomet

Helene Aarem
Seniorrådgiver, HK-dir

Inger D. Langseth
Dosent i fremmedspråkdidaktikk, leder NTNU DRIVE

Ivar Nordmo
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, UiB

Jon Lanestedt
Seniorrådgiver
Kunnskapsdepartementet

Magnus Nohr
Høgskolelektor, HiØ

Ole Kristen Solbjørg
Seniorrådgiver, Seksjon for læringsstøtte, NTNU

Reidar Lyng
Førsteamanuensis, seksjon for universitetspedagogikk, leder CEED, NTNU

Vegard Moen
Prosjektleder, Unit

Emilie Swensen
Læringsmiljøansvarlig, Studenttinget NTNU

Hilde Sundfær
Pedagogisk rådgiver, bibliotek og digitale tjenester, Lovisenberg diakonale høyskole

Marte Therese Jakobsen (permisjon fra 24. november 2021)
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped), NTNU

Sofie Osland
Seniorrådgiver, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Anna Mavroudi (vikar for Marte Therese Jacobsen)
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk , Universitetet i Oslo

Cecilie Aurvoll
Universitetslektor, Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge


Dato for Læringsfestivalen 2022 er 9.–10. mai

Neste Læringsfestival:

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale medier

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon