Bygger broer mellom NTNU og arbeidslivet

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNU Bridge er utviklet av og for NTNU, og setter fagkunnskap i sentrum. Portalen er utformet slik at det skal være enkelt for student og arbeidsgiver kan finne hverandre ut fra studentens fagbakgrunn, og hvilken kompetanse arbeidsgiver etterspør. NTNU Bridge er eneste arbeidslivsportal som retter seg eksklusivt mot NTNU-studenter på alle campus og studier. Den skiller seg også fra andre arbeidslivsportaler ved at det her er mulig å publisere forslag til bachelor- og masteroppgaver, samt praksisopphold.

Det er fullstendig kostnadsfritt å bruke portalen. Det eneste vi krever av arbeidsgiverne er at oppdragene som publiseres er relevant for våre studenter. Vi mener den raskeste veien fra forskning på universitetet til anvendelse i samfunnet går gjennom studentene. Arbeidslivserfaring, samarbeid om studentoppgaver og faglig relevant jobb bidrar til at fagkunnskapen kommer til nytte der det er bruk for den.

Som NTNU-ansatt har du mulighet til å opprette ansatt-profil via FEIDE. Den er ikke synlig for andre brukere og har ingen aktiv rolle i portalen, men er en observatørrolle som gir tilgang på alle utlysninger og profiler. Slik kan du bruke NTNU Bridge for å holde deg oppdatert på hvilke virksomheter som viser interesse for studenter fra ditt fagmiljø, og hva de konkret søker etter. Som NTNU-ansatt kan du også lyse ut studentassistent-stillinger gjennom portalen. Du finner mer informasjon om dette under Lyse ut stillinger.

 

NTNU Bridge er et gratis tilbud, og del av NTNUs karrieretjenester