Bygger broer mellom NTNU og arbeidslivet

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNU Bridge er utviklet av og for NTNU, og setter fagkunnskap i sentrum. Portalen er utformet slik at det skal være enkelt for student og arbeidsgiver kan finne hverandre ut fra studentens fagbakgrunn, og hvilken kompetanse arbeidsgiver etterspør. NTNU Bridge er eneste arbeidslivsportal som retter seg eksklusivt mot NTNU-studenter på alle campus og studier. Den skiller seg også fra andre arbeidslivsportaler ved at det her er mulig å publisere forslag til bachelor- og masteroppgaver, samt praksisopphold.

Som faglærer har du mulighet til å opprette en faglærer-bruker. Den er ikke synlig for andre brukere og har ingen aktiv rolle i portalen, men er en observatørrolle som gir tilgang på alle utlysninger og profiler. Slik kan du som faglærer orientere deg i hvilke virksomheter som viser interesse for ditt fagfelt, hva de lyser ut og hvilke studenter de leter etter. Kobling av oppgaver fra eksterne er kanskje der NTNU Bridge kan gi det viktigste bidraget til våre fagmiljø. Her er vi helt avhengige av at faglærerne er aktivt involvert!

Det er fullstendig kostnadsfritt å bruke portalen. Det eneste vi krever av arbeidsgiverne er at oppdragene som publiseres er relevant for våre studenter. Vi mener den raskeste veien fra forskning på universitetet til anvendelse i samfunnet går gjennom studentene. Arbeidslivserfaring, samarbeid om studentoppgaver og faglig relevant jobb bidrar alle til at fagkunnskapen kommer til nytte der det er bruk for den!

 

NTNU Bridge er et gratis tilbud, og del av NTNUs karrieretjenester

Emne