Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Stikkord: tilgang

Nye databaser innen medisin og helse / New databases in health and medicine

Nye databaser innen medisin og helse / New databases in health and medicine

Faglig robusthet er stikkord for fusjonen, og for biblioteket handler det om å tilby litteratur og databaser av god kvalitet. Når fire institusjoner slår sine pjalter sammen kan vi også gi et bredere tilbud til våre brukere. [In English below]

Les videre »

Tilgang til The Lancet – Access to The Lancet

Tilgang til The Lancet – Access to The Lancet

Helsebiblioteket.no har måttet kutte ut det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet samt de tilhørende spesialtidsskriftene (The Lancet Neurology, The Lancet Oncology, The Lancet Infectious Diseases) på grunn av ugunstig utvikling i dollarkursen. [In English below]

Les videre »

Topp