Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Kan vi stole på PubMed?

av 20. november 2017 i Forskning, Klinisk praksis, UBrss med Ingen kommentarer

PubMed er den viktigste kilden for faglig informasjon innen medisin og helse, med over 27 millioner referanser fra cirka 6000 vitenskapelige tidsskrifter. PubMed har vært synonymt med kvalitet fordi databasen har stilt strenge krav til de inkluderte tidsskriftene. I det siste har imidlertid flere stilt spørsmål om PubMed har åpnet en bakdør for artikler fra useriøse tidsskrifter («predator-tidsskrifter»)(1, 2).

Bakdøra PubMed Central

Det siste året har nemlig artikler i PubMed Central blitt tilgjengelige i PubMed. PubMed Central er et Open Access arkiv med cirka 4.5 millioner fulltekstartikler innen biomedisin og helsevitenskap fra National Library of Medicine, men mangler de samme strenge kriteriene til kvalitet som PubMed har. Og dette er den overnevnte bakdøren.

PubMed søker i flere kvalitetssikrede delbaser, men innholdet som kommer fra PubMed Central kan stamme fra useriøse predatortidsskrifter.

 

Mange av artiklene i PubMed Central kommer fra kvalitetstidsskrifter og det er bra at disse blir fritt tilgjengelig. Problemet er at også artikler fra flere useriøse tidsskrifter kommer inn i PubMed Central, og dermed dukker opp i PubMed.

Andra Manca og medforfattere undersøkte nylig nevrologiartikler og nevrologitidsskrifter og fant bl. a. at 25 predator-tidsskrifter innenfor nevrologi var representert i PubMed (3). Disse antas å ha kommet inn i PubMed gjennom bakdøra PubMed Central.

Artikler som kommer fra PubMed Central er merket «Free PMC article». Disse kan komme fra kvalitetstidsskrifter, mens andre stammer fra tidsskrifter som ikke er tatt inn i Medline. Tidsskriftene i figuren stammer alle fra tidsskrifter i sistnevnte kategori.

Konsekvenser for brukerne

Hvilke konsekvenser har dette for bruken av PubMed? Hovedkonsekvensen er at brukerne bør være mer kritiske i forhold til litteraturen de finner i PubMed. Referanser som kommer fra PubMed Central er merket med «Free PMC Article», men i denne kategorien finner man også seriøse tidsskrifter. Løsningen blir altså å se litt nærmere på tidsskriftnavnet når man finner en interessant artikkel merket med «Free PMC Article». Kjenner du tidsskriftet fra før? Hvis ikke, bør du kanskje sjekke om tidsskriftet er et av kvalitetstidsskriftene inkludert i PubMed. Her er noen råd for å sjekke et tidsskrifts kvalitet:

Det er mulig å begrense et søk til artikler fra kvalitetssikrede tidsskrifter i PubMed ved å skrive inn NOT pubmednotmedline [SB] etter det ordinære søket i søkefeltet. Er man nysgjerrig på hvilke tidsskrifter i søket som ikke er kvalitetssikret av PubMed, kan man skrive AND pubmednotmedline [SB] etter det ordinære søket i søkefeltet.

Kan vi fortsatt stole på PubMed?

PubMed er fortsatt den viktigste kilden for faglig informasjon innenfor medisin og helse, men man kan ikke stole blindt på den informasjonen man finner. Vær kritisk og sjekk opp kvaliteten på tidsskrifter man er usikker på. Ta gjerne kontakt med biblioteket for bistand til å vurdere om et tidsskrift er seriøst eller ikke.

Referanser:

  1. Anderson K. A Confusion of Journals — What Is PubMed Now? The Scholarly Kitchen 07.09.17 [sitert 10.11.17].
  2. Tay A. Trouble in PubMed land. Musings about Librarianship 11.09.17 [sitert 10.11.17].
  3. Manca A, Martinez G, Cugusi L, Dragone D, Dvir Z, Deriu F. The surge of predatory open-access in neurosciences and neurology. Neuroscience. 2017;353(Supplement C):166-73.

Stikkord: , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp