Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Ny base: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Vi har anskaffet en ny database som nå er tilgjengelig via Oria: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.

https://oxfordre.com/linguistics/

Fra databaselista ligger den sortert nederst på O. 

https://baseliste.bibsys.no/ntnu/#/letter/o

(eller under «Språkvitenskap»)

Basen er svært variert, med fagfellevurderte artikler og abstracts. 

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Stikkord: , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp