Kategorier
Diverse

Ny base: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Vi har anskaffet en ny database som nå er tilgjengelig via Oria: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.

https://oxfordre.com/linguistics/

Fra databaselista ligger den sortert nederst på O. 

https://baseliste.bibsys.no/ntnu/#/letter/o

(eller under «Språkvitenskap»)

Basen er svært variert, med fagfellevurderte artikler og abstracts.