Tirsdag kveld tikker det inn en melding. – Hva i huleste er dette? Spør Erling Svensen som har dykket tidligere på dagen. En liten nakensnegl i praktfulle rosa farger ved siden av en hydroide vises på bildet som følger meldingen. Før jeg har rukket å finne frem noe informasjon som helst, melder Erling om at det er en Hancockia uncinata. Han har fått hjelp fra Facebook-gruppen «North East Atlantic Nudibranchs». Det var bra for denne var helt ukjent for meg.

Hancockia uncinata funnet for første gang i Skandinavia av Erling Svensen utenfor Egersund 25. august 2020. Her fotografert i typisk habitat på tare, eller andre alger der, det sitter hydroider. Foto: Erling Svensen.

Hancockia uncinata er gjerne rosa, men er også funnet med grønn farge, med spredte hvite flekker. Den har flere par med ryggtentakler formet som en hånd bakover ryggen, opptil ni par hos de største individene. Rinoforene sitter i en slire og har langsgående lameller. Den har en munnkappe som er tydelig todelt der hver del peker nedover og har 3-4 fire fingeraktige utvekster, munnkappen synes ikke på bildet. Arten kan bli opptil 14 mm lang.

Den spiser på hydroiden Clytia haemisphaerica ifølge den britiske litteraturen. Erling har fotografert nakensneglen sammen med en hydroide som sitter på et tareblad. Spesialist på hydroider ved Universitetsmuseet i Bergen Luis Martell kan fortelle at hydroiden er Obelia geniculata, bildet har alle detaljer som trengs for å identifisere hydroiden til art.

Hancockia uncinata har en sørlig utbredelse og er kjent fra Middelhavet, Biscayabukta og sør i Storbritannia, Nord-Irland og vestkysten av Irland. Kunnskap om arten er dårlig og den omtales gjerne som sjelden, det er ikke ofte den oppdages i de områdene den er kjent fra. Nå er den også funnet i havgapet ved innseilingen til Egersund, funnet av Erling Svensen 25. august 2020. Erling forteller at han under dykket trodde dette var en Doto, men han så straks det var noe annet da bildet ble studert på datamaskin senere på dagen. Likheten med Doto er der, Hancockia uncinata hører hjemme i samme overfamilie der vi finner Doto, men også Dendronotus som også har rinoforer i slire.

Med tanke på den kjente utbredelsen Hancockia uncinata har er dette funnet oppsiktsvekkende, og veldig artig. Erling og jeg ble enige at vi må skrive en sak om dette, så kan andre se etter arten også. Det vil være veldig interessant med flere funn.