Armina loveni er en sjelden art, eller er den egentlig det? Den er uvanlig å observere. Det er vel mer korrekt å si. Årsaken til at denne nakensneglen ikke observeres og rapporteres så ofte av dykkere er vel rett og slett fordi den lever på et sted det ikke er så spennende å dykke på. Når to dykker setter seg som mål å finne denne arten oppsøker de nettopp et område med bløtbunn, og gjør funn på første forsøk.

Nakensneglen Armina loveni ble funnet på nattdykk i Bjugnfjorden, Trøndelag i desember 2018. Foto: Kjetil Breivik Johnson.

Nakensneglen Armina loveni lever på bløtbunn. Altså på mudder og leire. Som oftest fremstår dette habitatet som flate gråbrune sletter tilsynelatende uten noen ting på. Er noe så enkelt som en preposisjon sentral her? Ja. De fleste dyr lever nemlig i bløtbunn. De graver seg ned. Av og til stikker de opp for å finne seg mat. Eller kravler avgårde oppå bunnen for å flytte på seg, gjerne for å finne mat. Armina loveni gjør nettopp det, flytter seg oppå mudderet. Sannsynligvis graver den seg nesten nedi mudderet også.

På Ørlandet ved munningen av Trondheimsfjorden dykker Viktor Vasskog Grøtan og Kjetil Breivik Johnson mye. Denne kvelden i desember bestemmer de seg for å lete etter Armina loveni på bløtbunn. Bjugnfjorden på nordsiden av Ørland er da et utmerket valg. En målrettet jakt med kunnskap om artens leveområde og habitatvalg altså. Etter dykket tikker det inn en melding med bildebevis. Armina er lett å kjenne igjen, det finnes ingen andre arter i våre farvann som ligner. Disse to kjenner nå de fleste artene også, så det ville uansett ikke bydd på problemer. En vellykket jakt og en positiv rapport om at arten finnes i området.

Vi har skrevet om jakten på Armina loveni tidligere og gjort rede for hvordan arten ser ut. Men også hvordan vi har vært på leting etter denne. Hemmeligheten ligger nok i å lete målrettet der en forventer å finne den. Tidspunkt på døgnet kan også være av betydning. Nattdykk kan være et tips. Da er den oppe og kryper på overflaten av mudderet på jakt etter mat. Når Kjetil og Viktor finner den på første forsøk, er det denne kunnskapen de har brukt.

Armina loveni kryper på bløtbunn. De to klumpete rhinoforene på hodet er karakteristisk for arten, det er også de tydelige langsgående lyse stripene over ryggen. Foto: Kjetil Breivik Johnson.