Det skjer fra tid til annen, arter som «skifter navn». Vi har lært oss å kjenne igjen noen nakensnegler, både hvordan de ser ut og det vitenskapelige navnet. Men så endrer navnet seg. Utrolig irriterende? Eller er det til godt for noe?

Navn på arter er et binomen, det består av to deler, et slektsnavn og et artsnavn. Artsnavnet er entydig for arten, mens slektsnavnet angir en gruppering for hvem de nærmeste slektningene til arten er. Lyder det kjent? Reglene for nomenklatur sier at slektsnavnet skal stå først og artsnavnet etterpå. Se for eksempel på Duvaucelia plebeia. Arten plebeia som Johnston beskrev i 1828 hadde han plassert i slekta Tritonia, altså Tritonia plebeia. Da Nils Odhner jobbet med nakensnegler i samlingene til norske museer var han av den oppfatning at plebeia skilte seg markert fra Tritonia hombergii, forskjellene var for store mellom artene til at de skulle høre hjemme i samme slekt. Han flyttet plebeia til slekta DuvauceliaDuvaucelia plebeia. Dette ble endret igjen, tilbake til Tritonia. Nå er det gjort en ny studie på slektskap mellom artene i denne familien (Tritoniidae). Basert på både genetiske og morfologiske data så sier hypotesen om slektskap mellom artene i familien at det skal være Duvaucelia plebeia.

Sakens kjerne er kunnskap. Kunnskap om artene, indre og ytre morfologiske egenskaper, og arvematerialet deres. Det er vår forståelse av den evolusjonære utviklingen til individene i naturen som gir grunnlag for å si noe om slektskap til artene. Slike fylogenetiske undersøkelser blir gjerne illustrert ved hjelp av et slektskapstre. Det er en hypotese over slektskap og den evolusjonære sammenhengen til artene som er med i undersøkelsen. Så gjelder den hypotesen til det kan legges mer data og kunnskap til grunn som eventuelt kommer opp med en ny hypotese.

Et såkalt fylogenetisk tre som er en illustrasjon på slektskap mellom arter og grupper ut fra statistiske analyser. I dette tilfellet er analysene gjort på sekvenser av DNA fra hvert individ inkludert i analysen, så er de morfologiske karakteristikkene plottet på treet. Fra Korshunova & Martynov 2020, CC-BY 4.0.

I familien Tritoniidae finner vi i norske farvann nå nakensneglene Tritonia hombergii, Tritonia griegi, Duvaucelia plebeia og Duvaucelia lineata. De to siste har «skiftet navn», de hørte tidligere også hjemme i Tritonia. Navneendringer skjer altså etter ny kunnskap og bedre forståelse av slektskapet. Men artene er de samme, hvordan vi kjenner og oppfatter artene, med sitt artsnavn – plebeia, har ikke endret seg.

Da får vi leve med at noen arter skifter navn. Det er litt som når du gifter deg og tar et nytt etternavn, og senere skiller deg og tar ditt gamle slektsnavn tilbake. Litt pes mens endringene pågår, men du blir fort vant til den nye kombinasjonen.

Litteratur

Korshunova T, Martynov A (2020) Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. PLoS ONE 15(11): e0242103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103