Nakensnegler som er levende og i fin forfatning fanget opp med skraperedskap fra fartøy er sjelden kost. Vanligvis blir de ødelagt blant sediment i redskapet. Derfor er det svært gledelig å få opp individer som er seg selv lik og som dermed er greie å identifisere. Skjønt, de må kunne studeres nøye før individene kan få riktig navn.

Funn av et helt og levende individ av en Dendronotus fra 250 m dyp i Barentshavet. Foto: Anne Helene Tanberg/MAREANO.
Funn av et helt og levende individ av en Dendronotus fra 250 m dyp i Barentshavet. Foto: Anne Helene Tandberg/MAREANO.

Hele, flotte og levende individer er altså sjelden kost når vi er ute på havet med store forskningsfartøyer og samler inn med skraper og sleder. Ikke desto mindre hyggelig med en telefon fra langt øst i Barentshavet med spørsmål om hvordan de levende individene de akkurat har fått opp best kan fikseres for at vi skal kunne få mest mulig informasjon ut av den senere. Anne Helene Tandberg tenkte nettopp på dette, og ringte for å spørre om råd da flere individer dukket opp under et MAREANO-tokt. Raskt tenkt for at vi sammen kan samle god kunnskap. Takk!

Men hva var de de fant? Bildet hun sendte tyder på en Dendronotus, og mest sannsynlig en Dendronotus robustus. Substratet stemmer med leveområdet for arten. Men la oss vente på individene så vi kan studere nødvendige detaljer før vi trekker konklusjonene. Det rapporteres fra «G.O. Sars» om funn på bløtbunn på 250 m dyp. Toktet MAREANO har gjort har blant annet foregått helt øst i de norske områdene i Barentshavet. Dette er områder vi ikke kjenner nakensnegler fra. Selv om det kan være gjort funn av russiske forskere tidligere er kunnskapen svært liten. Det MAREANO her bringer med seg er derfor veldig interessant.