En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

NTNU godt representert under Primærmedisinsk uke 2018

Primærmedisinsk uke (PMU) har vært arrangert i snart 30 år og er en viktig kurs- og møtearena for leger og medarbeidere som arbeider i primærhelsetjenesten. PMU arrangeres hvert 2. år i Oslo (motsatt år av Nidaroskongressen) og hovedkomitéen er oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam).

I år ble det arrangert flere enn 40 kurs. Blant årets nyheter er et klinisk emnekurs om ’helhetlig helseforståelse’ som arrangeres av AFE Trondheims «TenkeTank». Kursledere er Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen.

Bente Prytz Mjølstad arrangerte kurset «Helsestasjonen – mer enn veiing og vaksiner» for 2. gang sammen med Nina Wiggen fra Norsk forening fra allmennmedisin.

AFE Trondheim var også godt representert på «Forskningsdagen» der det presenteres allmennmedisinske forskningsprosjekter. Denne dagen var i år også endel av grunnkurs D. De som presenterte sine prosjekter fra AFE Trondheim var:

Pål Jørgensen; «Kjennskap til egen diagnose – helsemessige konsekvenser?» (phd-avhandling)

Anne Fasting: «Palliative primary care – a Norwegian questionnaire study on General Practitioners’ role»

Rune Aakvik Pedersen: «Stroke follow-up in primary care; a prospective cohort study on guideline adherence»

På programmet stod også  Jubileumsseminar for akademisk allmennmedisin 50 år    med mange spennende foredrag;  alt fra Norges eldste fastlege til ekte trønder-opprører .

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp