Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Gammel Oppgaveside: https://itgk.idi.ntnu.no/oving/
Sommerjobb-studenter: Se Eksempel på Øvingstekst 

 

Innleveringsfristen for de ordinære øvingene i IT grunnkurs er den siste øvingstimen til studassen din før fristen går ut. Studassene har seks timer treffetid på sal i løpet av uka og du som student har selv ansvar for å få godkjent øvingen av studassen din i løpet av en av disse timene. Studassene har ikke mulighet til å godkjenne etter at fristen har gått ut og undassene vil heller ikke godkjenne etter fristen med mindre det foreligger en veldig god grunn. Øvingene legges ut 11 dager før fristen og løsningsforslaget legges ut èn uke etter fristen går ut.

Studenter som tar opp faget eller som allerede har godkjent øvingsopplegg, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt. For å sjekke om du står oppført med allerede godkjent øvingsopplegg, ta kontakt med eksamenskontoret.

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene vil bli annonsert et par uker i forveien. Disse skal gjennomføres i øvingsforelesningstimene. Øvingsoppgavene løses på papir og fagstaben vil være tilstede for å svare på spørsmål. Dette er god eksamenstrening og vi minner om at minst én av de to auditorieøvingene må gjøres for at øvingsopplegget som helhet skal bli godkjent.

Sjekk hvilke øvinger du har fått godkjent her.

 


 

Noen av undersidene i dette området går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab.

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oversikt

25

0

0

  • No labels