Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag en funksjon som tar inn et filnavn, åpner filen og skriver innholdet ut i Command Window.

 

 Løsningsforslag 1
readAndPrintFile.m
function readAndPrintFile( filename)
  fid = fopen(filename, 'r');
  while( ~ feof( fid))
  line = fgetl(fid);
    fprintf('%s', line);
  end
  fclose(fid);
end