Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag en funksjon som spør bruker om et tall og så teller ned fra dette, før det gir signal til å skyte opp en rakett, slik som under. 

Command Window
Hvilket tall skal jeg telle ned fra? 8
8
7
6
5
4
3
2
1
Lift off!
 Løsningsforslag 1
rocketLaunch.m
function rocketLaunch()
  start = input( 'Hvilket tall skal jeg telle ned fra? ');
  while( start > 0 ) 
    fprintf('%d\n' , start);
    start = start -1;
  end
  fprintf('Lift off! \n');
end