Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Lag et cell-array med måndesnavnene.
  2. Skriv ut månedsnavnene i cellarrayen.
 Løsningsforslag
months = {'januar','februar','mars','april','mai','juni','juli','august','september','okotober','november','desember'};

for i = 1:length(months)
	fprintf('%s\n', months{i});
end
%eller
for i = 1:length(months)
	disp (months{i})
end