SupportPrim

SupportPrim

– Kunstig intelligens i behandlingen av muskel- og skjelettplager

 

SupportPrim er et forskningsprosjekt som benytter en innovativ metode innenfor kunstig intelligens for å finne fram til behandling som er tilpasset hver enkelt pasient med muskel- og skjelettplager.

Tidligere studier viser at behandlinger som tilbys pasienter med muskel- og skjelettplager kun har liten til moderat effekt, og det er begrenset kunnskap om hva som er den beste tilnærmingen. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom SupportPrim-prosjektet.

Les mer om prosjektet

Video SupportPRIM

Se denne korte filmen som forklarer hva SupportPrim-prosjektet handler om

Er du fysioterapeut og ønsker å teste?

Er du fysioterapeut og ønsker å teste?

Fysioterapeuter over hele landet og deres pasienter inviteres til å være med på forskningsprosjektet for å undersøke effekten av SupportPrim-systemet, et innovativt, digitalt beslutningsstøttesystem for fysioterapeuter.

Filmen over forklarer hva forskningsprosjektet går ut på. 

Ved å delta, får du tilgang til SupportPrim-panelet, vårt nyutviklede digitale beslutningsstøttesystem, som kan gjøre arbeidshverdagen din enklere og gi pasientene dine mer treffsikker behandling. Du får tilgang til selvrapportert pasientdata før pasienten kommer til første time. Kanskje lærer du noe nytt, samtidig som du bidrar til å utvikle og kvalitetssikre en helt ny måte å tenke på rundt behandling av pasientene med muskel og skjelettplager.

Økonomisk kompensasjon

Fysioterapeuter som deltar i prosjektet, vil motta en økonomisk kompensasjon per fullførte pasientregistrering som blir inkludert i studien.

 

Ønsker du å delta, eller har du spørsmål?

Ta kontakt med Fredrik Granviken dersom du har spørsmål eller ønsker å bli med i SupportPrim.

Meld din interesse

SupportPrim rekrutterer fysioterapeuter til studien fram til midten av desember 2020.

Slik fungerer beslutningsstøttestystemet


Slik fungerer beslutningsstøttestystemet

Pasienten, som må samtykke til å delta, svarer på en del spørreskjemaer før første time til fysioterapeuten. Fysioterapeuten har tilgang til pasientens besvarelse før første konsultasjon og kan bruke den aktivt i konsultasjonen. Da fyller man også ut en kort fellesdel sammen med pasienten. Svarene til pasient og behandler danner grunnlag for hvilken behandling som SupportPrim-systemet anbefaler.

SupportPrim-systemet gjenbruker informasjon om tidligere pasienter hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Den kunstige intelligensen i systemet vil framstille og formidle råd om valg av "beste" behandling for nye pasienter basert på systematisert kunnskap om behandling, forløp og behandlingssuksess hos tidligere like pasienter. Rådene blir presentert på en visuell måte i SupportPrim-panelet.

Skjermdump fra pasientmact i SupportPrim-panelet
Pasientmatching i SupportPrim-panelet. Her ser behandleren pasientens profil (svart) matchet med tidligere pasienter med lignende symptomer (rød, blå og turkis). Figuren viser pasientens skårer på 10 ulike faktorer. En skår som ligger inn mot midten av figuren betyr en god skår og dårligere skår desto lengre ut. 

Studie skal teste effekten av beslutningsstøttesystemet

Effekten av SupportPrim-systemet skal undersøkes i en randomisert kontrollert studie blant pasienter hos norske fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Ved å delta i studien, vil fysioterapeuter bli tilfeldig valgt (randomisert) til enten en gruppe som får tilgang til SupportPrim-panelet, eller en kontrollgruppe. Opplæring og oppfølging vil bli gitt til gruppa som skal ta i bruk SupportPrim-panelet. Kontrollgruppen får tilgang til SupportPrim-panelet og opplæringsvideoene når studien er gjennomført.

Systemet vil utvides til bruk hos allmennleger høsten 2021.

 

29 okt 2020

Logo i bunn

logoene til NTNU og Keele University

 

 

 

Engelske nettsider

Forskningsgruppe


SupportPrim-prosjektet er knyttet til forskninggruppene

I tillegg er Keele University i UK en samarbeidspartner i prosjektet.


 

Nyheter