toppbilde

Illustrasjon av behandlere

Informasjon til fastleger som deltar i SupportPrim

For fysioterapeuter tilknyttet studien - se egen informasjon


Informasjon til fastleger som deltar i SupportPrim

Her finner du som fastlege praktisk informasjon om forskningsprosjektet SupportPrim i allmennmedisin. Fastleger i intervensjonsgruppen får via eksterne web-sider tilgang til beslutningsstøttesystemet med stratifisert behandling, mens fastleger i kontrollgruppen gjennomfører sine konsultasjoner som vanlig.

Hvilke pasienter kan delta i studien?

Alle pasienter med muskel- og skjelettplager fra nakke, skulder, rygg, hofte, kne eller utbredte smerteplager kan delta. De må være 18 år eller eldre. 

Eksklusjonskriterier:

 • Mangelfull forståelse for skriftlig og muntlig norsk språk 
 • Pasienter med redusert kognitiv funksjon 
 • Pasienter med følgende diagnoser/tilstander:
  • Nevrologiske diagnoser (f.eks MS, slag, ALS, Parkinson, demens)
  • Frakturer

 
Slik rekrutterer du pasienter til prosjektet

Pasienter som oppsøker fastlegen for muskel- og skjelettplager, vil enten ringe til fastlegekontoret eller bestille time via web. Legesenteret bekrefter den bestilte timen, og samtidig kommuniserer de ut en lenke til pasienten. Måten dette gjøres på avhenger av hvilken EPJ leverandør dere benytter.

 • Legesenter som benytter helserespons eller annen SMS-platform for timebekreftelse (systemx/infodoc/CGM): Fastlegekontorene sender bekreftelse på timen på SMS til pasienten. I bekreftelsen til pasienten vil pasienten få informasjon om at fastlegen deltar i en studie sammen med NTNU. Informasjon som gis er følgende:

Dr. Andersen samarbeider med NTNU i en studie om behandling av muskel- og skjelettplager. Klikk på lenken hvis du er interessert i å lese om/delta i studien

 • Legesenter som ikke benytter SMS-bekreftelser: Her håper vi å kunne legge samme tekst inn på legesenterets Helsenorge Platform. Ved å trykke på lenken kommer pasienten til en nettside administrert av NTNU med kort informasjon om studiens hensikt og hva den går ut på og hvilke pasienter som er aktuelle for studien.
   
 • Alle deltagende legesenter: Vi ønsker også å levere ut infomateriell med QR-koder slik at pasientene selv kan scanne disse når de sitter på venterommet, evt kan de formidles på forespørsel fra sekretær

Hvis pasienten ønsker å bli med på studien trykker han seg videre til samtykkeskjemaet med mer utdypende informasjon, og kan der gi sitt samtykke til å delta i studien. Ved samtykke får pasienten mulighet til å legge inn navn, mobilnummer, epost og fastlegens navn. Denne informasjon blir lagret på en sikker server ved NTNU. Dette betyr at pasienten på egen hånd setter seg inn i studien, foretar selvselektering og samtykker til deltakelse uten involvering av fastlegekontoret.
 


Er du usikker på hvilken gruppe du tilhører, intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen, kan du kontakte support. 

For intervensjonsgruppen

For intervensjonsgruppen

Er du i intervensjonsgruppen får du opplæring via et webinar. Dato for dette blir sendt ut på epost.

Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

 

Opplæringsmateriell for intervensjonsgruppen
 

For kontrollgruppen

For kontrollgruppen

Er du i kontrollgruppen får du opplæring via et kort webinar. Dato for dette blir sendt ut på epost.

Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

 

Opplæringsmateriell for kontrollgruppen