SupportPrim for fysioterapi

SupportPrim for fysioterapi

– Kunstig intelligens i behandlingen av muskel- og skjelettplager


SupportPrim er et forskningsprosjekt som benytter en innovativ metode innenfor kunstig intelligens for å finne fram til behandling som er tilpasset hver enkelt pasient med muskel- og skjelettplager.

Tidligere studier viser at behandlinger som tilbys pasienter med muskel- og skjelettplager kun har liten til moderat effekt, og det er begrenset kunnskap om hva som er den beste tilnærmingen. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom SupportPrim-prosjektet.
 

Les mer om prosjektet 


Video SupportPRIM

Se denne korte filmen som forklarer hva SupportPrim-prosjektet handler om

Slik fungerer beslutningsstøttestystemet

Studie tester effekten av beslutningsstøttesystemet

Effekten av SupportPrim-systemet undersøkes i en randomisert kontrollert studie (RCT) blant pasienter hos norske fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Studien med fysioterapeuter avsluttes i februar 2022. 

Fysioterapeuter i studien blir tilfeldig valgt (randomisert) til enten en gruppe som får tilgang til SupportPrim-panelet, eller en kontrollgruppe. Opplæring og oppfølging blir gitt til gruppa som skal ta i bruk SupportPrim-panelet. Kontrollgruppen får tilgang til SupportPrim-panelet og opplæringsvideoene når studien er gjennomført.

Systemet utvides til bruk hos allmennleger i 2022. 


 

Informasjon til fysioterapeuter som deltar i SupportPrim

I det følgende finner du praktisk informasjon rettet mot fysioterapeuter som deltar i forskningsprosjektet SupportPrim, enten du er tilfeldig plukket ut til å være med i kontrollgruppen eller intervensjonsgruppen. Intervensjonsgruppen er de som skal teste ut beslutningsstøttesystemet, og skal benytte både Infopad og SupportPrim-panelet, mens kontrollgruppen kun skal benytte Infopad.

Kontrollgruppen vil få tilgang til SupportPrim-panelet etter å ha rekruttert sine 18 pasienter til prosjektet. 

Hvilke pasienter kan du inkludere i studien?

Merk at inkludering av pasienter nå er avsluttet.

Alle pasienter som tar kontakt med en fysioterapeut i primærhelsetjenesten med muskel- og skjelettplager fra nakke, skulder, rygg, hofte, kne eller har utbredte smerteplager kan delta. De må være 18 år eller eldre.

Eksklusjonskriterier:

  • Pasienter med redusert kognitiv funksjon eller norsk språkforståelse (muntlig og skriftlig)
  • Pasienter med følgende diagnoser/tilstander:
    • Nevrologiske diagnoser (f.eks MS, slag, ALS, Parkinson, demens)
    • Pågående kreftsykdom
    • Preoperativ behandling eller rehabilitering etter operasjoner eller frakturer siste 6 måneder
    • Gravide eller plager relatert til graviditet

 

Her finner du fremgangsmåte for å rekruttere pasienter
 

Er du usikker på hvilken gruppe du tilhører, intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen, kan du ta kontakt med Anita Formo Bones. 


person-portlet

Prosjektleder

Forskningsgruppe


SupportPrim-prosjektet er knyttet til forskninggruppene

I tillegg er Keele University i UK en samarbeidspartner i prosjektet.


 

Publikasjoner

Publikasjoner

For intervensjonsgruppen

For intervensjonsgruppen

Intervensjonsgruppen har fått opplæring via et webinar i 2021. Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

Opplæringsmateriell for intervensjonsgruppen
 

For kontrollgruppen

For kontrollgruppen

Kontrollgruppen fikk opplæring via et webinar i 2021. Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

Opplæringsmateriell for kontrollgruppen

Innlogging for fysioterapeuter som deltar i studien

Innlogging for fysioterapeuter som deltar i studien

Ofte stilte spørsmål fra deltakere

Ofte stilte spørsmål fra deltakere

Ta gjerne kontakt med oss dersom du står fast eller lurer på noe, men ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål og svar først.

Logo i bunn

logoene til NTNU og Keele University