No. 4 (2023): UDIT Norsk konferanse for utdanning og didaktikk i IT-fagene

Gjesteredaktører: Hans Georg Schaathun, Yngve Lindsjørn og Erlend Tøssebro

Published: 2023-11-28

Forord

Fagfellevurderte artiklar