Spillifisering for økt engasjement, fleksibilitet og alternativt læringsløp

Authors

  • Omid Mirmotahari Department of Informatics, UiO
  • Rifat Naim Islam Department of Informatics, UiO
  • Yngvar Berg Department of Informatics, University of Oslo
  • Camilla Foss OsloMET storbyuniversitetet
  • Håkon Stensland Simula Research Laboratory

Keywords:

Gamification, fleksibel undervisning, student samarbeid, alternative undervisningsløp, informatikk, førsteårsemne, store emner, gruppesamarbeid

Abstract

Motiverte og engasjerte studenter har potensiale til økt læring. Det finnes mange undervisningsmetoder som i ulik grad motiverer og engasjerer. Spillifisering er en slik metode, hvor man gjør bruk av spillelementer, som poeng og nivåer, i ikke-spill sammenhenger. Mens konseptet har røtter tilbake til tidlig 2010-tallet, skiller det seg fra spillbasert læring ved at det fokuserer på spill-lignende elementer snarere enn faktiske spill. Denne artikkelen beskriver implementeringen av et pilotprosjekt for spillifisering innført i emnet IN1020 - ’Introduksjon til datateknologi’. Målet var å øke fleksibilitet, samarbeid og studentengasjement. Som del av prosjektet deltok studentene i spill-lignende oppgaver og avsluttende ’endgame’-eksamener. Tilbakemeldingene viste overveldende suksess, spesielt blant selvorganiserte studentgrupper. Mens spillifisering innen høyere utdanning er et fremvoksende felt, indikerer våre funn en betydelig mulighet for å fornye pedagogiske tilnærminger, skape dypere læringsengasjement og forberede studenter for fremtidige karriereveier. Studentresponsen bekreftet at en mer praktisk tilnærming økte deres motivasjon og at gruppesamarbeidet var særdeles berikende. Videre forskning bør konsentrere seg om en grundig evaluering av spillifiseringens effektivitet sammenlignet med tradisjonelle læringsmetoder.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-11-28